Základné údaje

slovenský
skupinový líder

13 až 20
rokov

leto
2024

20 anglických
lekcií týždenne

ubytovanie
v hoteli BEX****

plná
penzia

Charakteristika

používanie
jazyka v praxi

noví kamoši
z celého sveta

bohatý
program aktivít

spomienky
na celý život

letiskový
transfer

certifikát

web fb
web insta
web twitter
web linkedin