Základné údaje

slovenský
skupinový líder

8 až 17
rokov

leto
2024

20 anglických
lekcií týždenne

ubytovanie
na campuse

plná
penzia

Charakteristika

používanie
jazyka v praxi

noví kamoši
z celého sveta

bohatý
program aktivít

spomienky
na celý život

letiskový
transfer

certifikát